Grede I klasa

 

Dimenzije:

• od 3000 do 8000 mm dužina
• od 100 do 160 mm visina
• od 80 do 140 mm širina


Cena: 24.188,00 din/m3

 

Daska 24mm Prizma

 

Dimenzije:

• 24x200x3000 mm
• 24x250x3000 mm

• 24x200x4000 mm
• 24x250x4000 mm

Cena: 23.888,00 din/m3

Daska

 

Dimenzije:

 

• 24x3000 mm
• 24x4000 mm
• 24x5000 mm

Cena: 21.888,00 din/m3

 

Letva i podletva 

 

Dimenzije: 

• 50x30x3000 mm
• 50x30x4000 mm
• 50x30x5000 mm

Dimenzije za podletvu:

• 50x15x4000 mm

Cena: 27.350,00 din/m3

 

Štafna

 

 

Dimenzije:

• 50x80x3000 mm
• 50x80x4000 mm


Cena: 24.900,00 din/m3


 

Fosna

 

Dimenzije:

• 48x250x4000 mm


Cena: 24.188,00 din/m3