Grede I klasa

 

Dimenzije:

• od 3000 do 8000 mm dužina
• od 100 do 160 mm visina
• od 80 do 140 mm širina 

Daska 24mm Prizma

 

Dimenzije:

• 24x200x3000 mm
• 24x250x3000 mm

• 24x200x4000 mm
• 24x250x4000 mmDaska

 

Dimenzije:

 

• 24x3000 mm
• 24x4000 mm
• 24x5000 mm

 

 

Letva i podletva 

 

Dimenzije: 

• 50x30x3000 mm
• 50x30x4000 mm
• 50x30x5000 mm

Dimenzije za podletvu:

• 50x15x4000 mm 

Štafna

 

 

Dimenzije:

• 50x80x3000 mm
• 50x80x4000 mm
 

Fosna

 

Dimenzije:

• 48x250x4000 mm